Biz

Yaratıcı Yeni  Kuşakların Oluşması İçin Uygun İklim Yaratmak

Çocuk ve gençlerin ürettiği sanat çalışmalarını ulusal ve uluslararası nitelikli bir platformlarda izleyici ile buluşmasını sağlamak, Tüm çocukların hakları olan kaliteli sanat eğitimine erişimlerini güvence altına alacak ve Türkiye’nin toplumsal ve sanatsal gelişimini üst düzeylere taşıyacak, sanat eğitim politikaları oluşmasına katkıda bulunmak, dünyada uygulanan, geçerliliği kanıtlanmış yenilikçi yöntem ve tekniklerin öğretmen, öğrencilerle paylaşıldığı bir platform yaratmak, STK katılımı, öğretmen eğitimleri, ders saati, malzeme, öğrenme ortamı, içerik ve müfredata ilişkin katılımcı, saydam ve yenilikçi politikalar üretme süreçlerinin yaygınlaşması hedefiyle çalışılmaktadır.