Danışma Kurulumuz

Kadir Topbaş, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı

Ahmet Hamdi Usta, İstanbul Vali Yrd.

Fikret Toksöz, TESEV Program Direktörü

Prof.Dr.Devrim Erbil, Devlet Sanatçısı, Öğr. Üyesi

Dr. Muammer Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Müsteşar Yrd.

Beral Madra, Küratör, Sanat Yönetmeni

Şerafettin Turan, Yalova Milli Eğitim Müdürü

Mete Meleksoy, TEGV Genel Müdürü

Derya Bigalı, Akbank Sanat Direktörü

Prof.Dr.Sevda Bekman, Boğaziçi Üni. Öğretim Görevlisi

Leyla Sakpınar, Sanatçı, Sanat Danışmanı, Eğitimci

Faruk Ekinci, Sanayici TÜSİAD YK Üyesi

Maria Sezer, Sanatçı, Sanat Eğitimcisi

Gazi Selçuk, Sanat Yönetmeni, Öğretim Gör.

Sonya Tanrısever, Sanatçı, Sanat Eğitimcisi