Danışma Kurulumuz

Ahmet Hamdi Usta, İstanbul Vali Yrd.

Fikret Toksöz, TESEV Program Direktörü

Prof.Dr.Devrim Erbil, Devlet Sanatçısı, Öğr. Üyesi

Dr. Muammer Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Müsteşar Yrd.

Beral Madra, Küratör, Sanat Yönetmeni

Şerafettin Turan, Yalova Milli Eğitim Müdürü

Derya Bigalı, Akbank Sanat Direktörü

Prof.Dr.Sevda Bekman, Boğaziçi Üni. Öğretim Görevlisi

Leyla Sakpınar, Sanatçı, Sanat Danışmanı, Eğitimci

Faruk Ekinci, Sanayici TÜSİAD YK Üyesi

Maria Sezer, Sanatçı, Sanat Eğitimcisi

Gazi Selçuk, Sanat Yönetmeni, Bienal Kurucusu

Sonya Tanrısever, Sanatçı, Sanat Eğitimcisi