2014

KÜÇÜK OLAN İYİDİR

“Küçük” kavramı görecelidir. Küçük, neye göre ve kime göre küçüktür? Her zaman mantıklı bir açıklaması olmayabilir. Küçük, insanın kendi açısından bakıldığında, kendi boyuna göre bir ölçek olabilir. Küçük bir çocuğun erişemediği bir masa ona kocaman gelebilir. Yüksek bir dağın yanında devasa bir gökdelen küçük durabilir. Bir arı bir filden çok daha küçüktür ama etkisi ve işlevi çok daha büyük olabilir. Büyük varlıkların küçük varlıklardan oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Her türün küçüğü hoşumuza gider ve insana daha sevimli gelir. Neden acaba? Mesela küçük bir aslan yavrusu. Korkmaya gerek yok, küçükten kötülük gelmez.

Küçük olanı kontrol etmek, anlamak daha kolay ve yeterli olabilir.

Her çok azdan oluşur. Bir su damlasının, damlaya damlaya göl olması gibi. Küçük şeyler, domino etkisi yaratıp daha büyük şeylerin oluşumuna yol açabilir. Gözle hiç görülemeyecek kadar küçük, mikroskobik boyutta olan bir bakterinin, virüsün, plankton gibi mikroorganizmaların etkileri çok büyük olabilir aynen küçük bir rahatsızlığın büyük bir derde dönüşebildiği gibi. Gökyüzündeki yıldızlar bizlere minnacık gözükse de devasa gaz ve toz bulutlarıdır aslında. Uzaklıkları o kadar büyüktür ki kilometre ile değil, ışık yılları ile ölçülür. Küçük bir şeye çok yakından bakıldığında anlamını yitirecek şekilde kocaman görülebilir. Küçük şeyler insanların hayatlarını kolaylaştırabilir ve değiştirebilir. Engeli olan insanlar için küçücük yardım araçları çok işe yarar. İnsan küçük ve bazen önemi olmayan ayrıntılara fazlasıyla takılabilir. Küçük bir şey gibi görünen sessiz bir gülümseme belki de kocaman bir kahkahadan daha iyi gelebilir insana ve onu derinden etkileyebilir.

3. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, “Küçük olan iyidir” başlığıyla, çocuk ve gençlerin, sanat disiplinleri aracılığıyla, farklı ve yeni bakış açıları geliştirmelerini, düşünmelerini ve sınırsız hayal kurmalarını amaçlıyor.

Küçük adımlar bizi uzaklara, tahmin bile edemeyeceğimiz diyarlara götürebilir.