Bienal Hakkında

Bienal; özelde İstanbul’da öğrenim gören 3 milyon öğrencinin, genelde de tüm dünya çocuklarının çağdaş sanatın içinde yer almaları, farklı materyal, teknik ve disiplinleri kullanmaları, oluşturdukları özgün sanatsal üretimlerini, nitelikli bir platformda izleyici ile buluşturmaları için oluşturduğumuz iki yılda bir tekrarlanan bir sanat organizasyonudur. Bienal dünya ölçeğinde çok kültürlülük temelinde bir paylaşım ortamı yaratarak, farklı coğrafyaların ve kültürlerin çocuk gözü ve estetiği ile ifade edilmesini sağlamaktadır.

Bienal; plastik sanatlar disiplinleri olan resim, heykel, seramik, fotoğraf, film, video art, yeni medya çalışmalarının güncel uygulama ve düzenlemeleriyle sanatçı sunumu, performans, video gösterimi, atölye çalışmaları, panel, söyleşi, edebiyatçı buluşması ve konser gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Ayrıca öğretmen eğitimleri, atölyeler, söyleşi ve diğer etkinliklerle sanat eğitiminin kalitesi arttırılırken aynı zamanda, kültürler arası etkin bir iletişim sağlayarak, ortak bir dil yaratılması, genç sanatçıların ve kültür endüstrisinin önemli aktörlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunulmakta, uzun vadede kültür sanat üretici ve takipçilerinin yaratılması hedeflenmektedir.

“İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali”, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın 2010 yılında sürdürülebilir projeler çerçevesinde desteklediği ve halen devam eden tek projesidir.