Bienal Hakkında

Biz Kimiz,

Yaratıcı yeni kuşakların oluşması için uygun iklim yaratmak amacı ile, 2010 yılında başlayan; sanatçı, eğitimci, akademisyen, tasarımcı, iş insanı, bilim insanı, STK çalışanı, bürokrat, öğrenci temsilcilerinden oluşan gönüllü bir grubuz.

Ülkemizin aydınlık geleceği için,

yaratıcı yeni kuşaklar için,

katma değeri yüksek teknolojileri üretecek gençlerin yetişmesi için,

çocuklarının çağdaş sanatın içinde yer almaları için,

özgün sanatsal projelerin, kamusal mekânlarda izleyici ile buluşturabilmesi için,

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren, sanata, eğitime, değişime gönül vermiş, kara amacı gütmeyen bir sanat organizasyonuyuz.

Gerekçemiz

TÜİK’ün verilerine göre Türkiye’nin 18 yaş altı çocuk ve genç nüfusu, 2016 sonu itibarıyla 22 milyon 891 bin 140 olarak ifade edilmektedir. Genç nufus ülkelerin kalkınması için gereken beşeri sermayeyi oluşturmaktadır. Bu denli büyük bir potansiyeli taşıyan gençler doğru bir eğitim politikası ile donatılmadığı taktirde, başta işsizlik, ekonomik ve güvenlik gibi ülkelerini içinden çıkması zor bir çok sorunla baş baş bırakma riskini taşımaktadır. Doğru eğitildikleri taktirde Finlandiya örneğinde olduğu gibi katmadeğeri yüksek endistrileri var edecek, yenilikçi kalkınma için birçok fırsat yaratacağı görülmektedir.

Dünya’da ki ekonomik kalkınma üretim teknolojilerinde son 100 yıl içinde 3 önemli modeli denedi ve geride bıraktı. Şimid Endüstri 4. 0’ın dönemi başladı. Önümüzde muazaam fırsatlar sunan yeni bir üretim modeli durmaktadır. Bu modelin temel girdisi de gençler ve yaratıcı fikirler olarak özetlenmektedir. Tüm alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek yeni bir dönemin kıyısındayız. Bu vizyon aynı zamanda geleneksel eğitim yapılarının, strateji ve politikalarının da değişmesini hatta çok yönlü katılımla yeniden yapılanmasını getirmektedir. Çünkü bu teknolojilere uygun yeni beceri, yetenek ve yetkinliklerin geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir.

Akıl almaz bir hızla gelişen, yaşam, üretim ve tüketim alışkanlıklarımız hızla değiştirecek olan bu çağı yakalamak için sayıları 23 mliyona varan genç ve çocuğun yaratıcı potansiyelinin orataya çıkartılması önemli bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.

Kendini her koşulda ifade eden, özgüveni  gelişmiş, yaratıcı, sorun çözebilen  ve herşeyden önce tasarım becerisi gelişmiş yeni kuşaklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gençlerimiz hangi meslekleri seçerlerse seçsinler, ister, yönetici, ister işveren, ister öğretmen, ister doktor, ister teknik personle, ister usta  olsunlar  bu özelliklerle donatıldıkları taktirde Dünya ile rakabet eden alanıda fark yaratan, her sektörde ülke ekonomisine katmadeğeri yüksek katkılar sunan bireyler olacaktır.

Bienal Nedir,

İstanbul’da öğrenim gören 3 milyon öğrencinin ve tüm dünya çocuklarının çağdaş sanatın içinde yer almaları, farklı materyal, teknik ve disiplinleri kullanmaları, oluşturdukları özgün sanatsal üretimlerini, nitelikli bir platformda izleyici ile buluşturmaları için oluşturduğumuz iki yılda bir tekrarlanan bağımsız bir sanat ve eğitim organizasyonudur.

4-18 yaş aralığında ki Çocuk ve gençlerin sanatın engel tanımaz kulvarında, düşünmleri, yaratıcı projeler geliştirmeleri, geliştirdikleri projeleri uygulamaları,  oluşturdukları özgün sanatsal projeleri kamusal mekanlarda izleyici ile buluşturmaları için uygun ortam yaratır.

Hedefimiz

İstanbul’da öğrenim gören 3 milyon öğrencinin ve sayıları 22 milyona ulaşan 18 yaş altı  tüm Türkiye çocuklarının yaratıcı potansiyelini ortaya çıkartan, düşünen, sorgulayan, olay ve olgular arasında bağlantı kurabilen, sorun çözen bireyler olmalarını sağlamak için uygun iklim yaratmak.

Dünya ölçeğinde çok kültürlülük temelinde bir paylaşım ortamı yaratarak, farklı coğrafyaların ve kültürlerin çocuk gözü ve estetiği ile ifade edilmesini sağlamak,

Çocuk ve gençlerin ürettiği sanat çalışmalarını ulusal ve uluslararası nitelikli bir platformlarda izleyici ile buluşmasını sağlamak,

Tüm çocukların hakları olan kaliteli sanat eğitimine erişimlerini güvence altına alacak ve Türkiye’nin toplumsal ve sanatsal gelişimini üst düzeylere taşıyacak, sanat ve yaratıcılık politikaları oluşmasına katkıda bulunmak,

Dünyada uygulanan, geçerliliği kanıtlanmış sürdürülebilir, yenilikçi  sanat ve eğitim yöntem ve tekniklerin;  öğretmen, öğrencilerle paylaşıldığı bir platform yaratmak,

STK katılımı, öğretmen eğitimleri, ders saati, malzeme, öğrenme ortamı, içerik ve müfredata ilişkin katılımcı, saydam ve yenilikçi politikalar üretme süreçlerinin  yaygınlaşmasını sağlamak,

Bienal ne yapıyor; geleceğin sanayicileri, işadamları, yatırımcıları, çalışanları, yöneticileri, politikacıları, ebeveynleri olacak çocukların yaratıcı potanisyelini ortaya çıkartacak, farklı düşünmelerine olanak sağlayacak, sorun çözme becerilerini geliştirecek, özgüveni gelişmiş bireyler olarak  hayata hazırlanmaları için bir fırsat pencersi aralıyor.

Bienal Neleri İçeriyor; plastik sanatlar disiplinlerinin güncel sanat uygulama ve düzenlemeleriyle, sanatçı sunumu, performans, video gösterimi, atölye çalışmaları, panel, söyleşi, eğitim semineri, sahne performansı, vapur etkinlikleri, çocuk hakları haftası ve konser gibi çok çeşitli etkinlikleri kapsamaktadır.

Bienalde eğitimcilele, sanat eğitimi konusunda farklı deneyimler paylaşılır, yeni bakış açıları sunulur.

Bienal Etkinlikleri Nelerdir;

Ana Sergi,

Bienali’nin en önemli etkinliği olan sergi, küratörler tarafından belirlenen konsept çerçevesinde 4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin bağımsız, öğretmen veya sanatçı desteği ile proje üreterek başvuruda bulundukları bölümdür.

Atölye  Çalışmaları

Bienal süresince çocuklar, gençler, öğretmenler ve yetişkinler için birbirinden farklı içerik ve hedeflere sahip birçok atölye yapılmaktadır. Bu atölyeler alanında uzman 40’ın üzerinde STK, Üniversite ve Sanat Kurum desteği ile gerçekleşir. Yurt içinden ve dışından sanat ve eğitim alanında fark yaratan kişi ve kurumları öğretmen, öğrenci ve velilerle buluşturan bu bölüm Bienalin Know How paylaşımın olduğu bölümüdür.

Maker Space

Bu bölüm 6. Bienalde ilk kez ayrı bir bölüm olarak bienel programında yer alacak.

Bienal ana mekanında kurulacak özel tasarlanmış Maker Space alanında, çocukar; yaratıcı teknolojiler konusunda deneyim edinecek, teknolojinin tüketicisi değilde üreticisi olmalarına olanak sağlayan bir dizi aktivite porje ile tanışacaklar. Bienal izleyicilerinin; teknoloji tasarım, kodlama, ardunio, robotik ve diğer teknoloji içeren etkinliklere katılabilecekleri eğlenceli bir bölümdür.

Müzik ve Beden Performansları

İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde görsel sanatların dışında müzik, dans ve beden performanslarına da yer verilmektedir. Bienal süresince İstanbul’un en kamusal mekanları olan Ortaköy Meydanı, Kadıköy İskele Meydan, gibi nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu meydanlarına sahnede, yüzlerce okul ve bağımsız grubunun birbirinden farklı tür ve tarza sahip, müzik, dans ve beden performansları, binlerce izleyici ile buluşmaktadır.

Vapurda Müzik

İstanbul’un en karakteristik simgelerinden biri olan ve yüzlerce yıldır iki kıtayı birbirine bağlayan Şehir Hatları Vapurları, Bienalin müzik performanslarına ev sahipliği yapmaktadır. Çocuk ve gençlerin oluşturduğu müzik grupları ve korolar, çoğunlukla akustik olarak 20 dk süren iki kıta arasındaki yolculuk süresince yolculara müzik dolu unutulmaz anlar yaşatmaktadır.

Kamusal alanlarda izleyici karşısına çıkma olanağına kavuşan binlerce çocuk ve genç müzik kariyerinin ilk konserlerini otantik bir ortam olan vapurda verme olanağı    yakalamaktadır.

Sözlü Etkinlikler (Konferans, Panel ve  Söyleşiler Eebiyat    Buluşmaları, Sanatçı Karşılaşmaları, Öğretmen Eğitimleri)

Bu bölüm Bienalin yetişkinler için olan bölümüdür. Sanat ve eğitim alanında uzman onlarca yerli yabancı önemli isim eş zamanlı olarak Bienal mekanlarında izleyici, öğretmen, veli ve öğrencilerle buluşmaktadır.

105 bin öğretmenin bulunduğu İstanbul’da, planlanan onlarca panel söyleşi ve konferansla binlerce eğitimci ve ilgiliye mesleki donanımlarını arttıracak önemli fırsatlar sunmaktadır.     

Rehberli Turlar

Bienali görmeye gelen izleyicilerin; çağdaş sanat, yeni medya sanatı, güncel sanat, enstalasyon, video ve oluşturulan diğer sanatsal ifade biçimleri ile daha doğru bir ilişki kurmaları için hazırlanmış bir programdır.

Rehberli turlar önceden programlı turlar ve rezervasyonlu turlar olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Turlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinde bulunan okul ve öğrencilerin dışında rezervasyon yapan diğer okul ve gruplar içinde tur programı hazırlanmaktadır.

20 kişilik gruplara ayrılan izleyiciler gönüllü rehberler eşliğinde, sorgulamaya dayalı bir mantık çerçevesinde bol bol soru cevapla Bienali izlemesi sağlanmaktadır.

Bienal Nerede Yapılır,

İlk Bienal; 2010 yılında Bienal ana mekanı Karaköy Limanı Antrepo, Sahne ve sergi makanı Haydarpaşa Garı, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu ve İdris Güllüce Kültür Merkezi

İkinci Bienal; Kasım 2012’de Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi Beşiktaş Çağdaş, Şehir Hatları Vapurları, Şirketi Hayriye Sanat Galerisi, SALT Galata ve Kadıköy Belediyesi Merkez Sanat Galerisi’nde gerçekleşmiştir.

Üçüncü Bienal;  2014’te  Beşiktaş Çağdaş, Şehir Hatları Vapurları, Doğuş Üniversitesi, Şirketi Hayriye Sanat Galerisi ve SALT Galata’da gerçekleşti.

Dördüncü Bienali 2016’da Karaköy Limanı Antrepo 5,  Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi Beşiktaş Çağdaş, Aifefe Jale Sahnesi ve Ortaköy Meydanında gerçekleşmiştir. Bienal seçkisi KKTC’ye davet edilmiş Lafkoşa’da izleyici ile buluşmuştur.

Beşinci Bienal 2018’de Mustafa Kemal Merkezi MKM, Beşiktaş Çağdaş, Şişhane Metro İstasyonu, Şehir Hatları Vapurları ve Ortaköy Meydanı’nda gerçekleşti.

Nasıl Katılabilirim,

Bienal katılım 4-18 yaş aralığındaki herkese açık ve ücretsizdir.

Belirenen konsept ve kavramsal çerçevede bir yetişkin (Öpretmen, sanatçı, anne, baba) rehberliğinde proje fikri geliştirilerek sitede bulunan başvuru formu üzerinden katılım başvurusu yapabilir.

Onay süreci

Bienal küratörlerinin belirlediği kavramsal çerçeve çocuklara/gençlere öğretmenleri (anne, baba, sanatçı ) tarafından anlatılır ve Bienal hakkında bilgi verir. Üretilecek, proje, eser, sahne çalışması üzerine düşünceler, fikirler üretilir. Bu proje fikrlerinden en ugun olanı seçilir, Projeye dönüştürülen düşünceler, www.cocukgenclikbienal.org adresinde bulunan Proje Başvuru Formu’na yazılarak Bienal Jüris ve küratörlerine iletilir. Proje, bu ekip tarafından değerlendirilir. Gerekirse proje başvuru sahipleriyle iş birliği yapılarak olgunlaştırılır. Devam etmesine karar verilen onay alan projeler için çalışmalar başlar. Biten projenin görüntüsü ilgili jüri üyesine gönderilir. Seçilen projelerin, eserin,  niteliğine  göre Küratör(ler) sergileme düzeni ve mekânı belirler.

İzleyici Olarak Katılım,

Bienal mekanlarında yapılan her türlü eğitim, atölye, sergi, göseteri ve diğer etkinliklere katılım ücretsizdir.

Okul Grupları önceden rezervasyon yaptırdıkları taktirde ücretsiz rehberlik desteğinden faydalanabilirler.

Bienal Programında sınırlı sayıda katılmcısı olan atölye çalışması, söyleşi, sanatçı buluşması vb etkinliklerde önceden kayıt gerekebilir. Önceden rezervasyon ve kayıt gerektirmeyen etkinliklerde önce gelen ve mekanda yerini alan katılmıcılar önceliklidir.

Nasıl Destek Olurum

Bienal için çalışarak,

Hangi sektörden olursanız olun zaman ayırabilecekseniz, faydalı olabileceğiniz düşünüyorsanız Bienal hazırlık ekibinde yer alabilirsiniz. İbu katılım bir fiil toplantılara katılmak şeklinde olabileceği gibi uzaktan’da çalılıp destek olabilirsiniz.

İletişim için gonullu@cocukgenclikbienal.org

Sponsor Olarak,

İlgili arkadaşımızla iletişime geçerek Bienalin gerçekleşmesi için gereken giderlerin karşılanacağı, çeşitli başlıklarda belirlenen sponsorluklardan birini üstlenebilirsiniz.

Bilgi ve iletişim için sponsor@cocukgenclikbienal.org

Bağışçı olarak,

Bireysel olarak her miktardan bağışınız aşağıdaki Hesap Numaralarından yapabilirsiniz

AKBANK

Bahçekapı Şubesi

TL IBAN TR39 0004 6000 0488 8000 2119 59

ABD Dolar IBAN TR 60 0004 6000 0400 1000 2119 60

Euro IBAN TR10 0004 6000 0403 6000 2119 61

Soru ve iletişim için, sponsorluk@cocukgenclikbienal.org