Başvurmak İçin

İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ

KATILIM ŞARTNAMESİ

A- Amaç

 

İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin beşincisi 19 Nisan-23 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından her iki yılda bir düzenlenen Bienal, “yaratıcı yeni kuşakların yetişmesi için uygun iklim yaratma” genel amacıyla çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır.

Bienal’de; çocuklar ile sanatçı ve sanat eğitmenleri ve idarecilerin güncel sanatın içinde yer almaları; farklı malzeme, teknik ve disiplinleri kullanmaları ve özgün sanat çalışmalarını toplumla paylaşabilmeleri hedeflenir. Öğrenim gören her yaştan bireyin desteklenerek kültür-sanat yaşamına yön verecek üretici ve bilinçli sanatseverlerin yetiştirilmesi amaçlanır. Diğer yandan Bienal, programında yer alan söyleşi, panel ve atölye çalışmaları ile Türkiye ve yurtdışından; sanatçı, akademisyen, eğitim liderleri ile öğretmenleri buluşturarak mesleki donanımın arttırılmasına da katkı sağlamayı hedefler.

 B- Yönetim

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’nin, gerçekleştirdiği V. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, alanında saygın 40’ın üzerinde STK, Yerel Yönetim ve Kamu Kurumunun desteği ile çalışmalarını sürdürür.

Projelerin seçimi, projelerin onayı, takibi ve sergileme yönteminden Bienal Küratörleri; Leyla Sakpınar, Kader Akçay, Özgür Yener ve Fırat Bingöl  sorumludur.

 C – Katılım Koşulları 

Bienal küratörlerinin belirlediği kavramsal çerçeve aylar öncesinden kamuoyuyla ve eğitim çevreleri ile paylaşılır. Belirlenen çerçeve çocuklara/gençlere öğretmenleri tarafından anlatılır ve Bienal hakkında bilgi verilir. Üretilecek eserler üzerine düşünceler paylaşılır. Projeye dönüştürülen düşünceler, öğretmenler tarafından Proje Başvuru Formu’na yazılarak Bienal küratörlerine iletilir. Proje, küratörler tarafından değerlendirilir, -gerekirse- proje sahipleriyle iş birliği yapılarak olgunlaştırılır. Devam etmesine karar verilen projeler için çalışmalar başlar. Bütün eserler için sergileme düzeni ve mekânı küratörler tarafından belirlenir;

 Konsept : “Şimdi ve Burada”. Detaylı açıklama ve kavramsal çerçeve cocukgenclikbienal.org internet adresinde bulunmaktadır.

 1. Bienal, öğretmen, yetişkinler veya sanatçıların rehberliğinde, Anasınıfı, İlkokul, Orta Okul ve Lise öğrencilerinin her türlü sanatsal üretimine açıktır.
 2. Çalışmalar yenilikçi ve konsepte uygun olmalıdır.
 3. Çalışmalar özgün olmalıdır. Öğretmen müdahalesi ile yapılmamalıdır!
 4. Teknik serbesttir; video art, ses-görüntü enstalasyonları, yenimedya sanatı, heykel, seramik, atık çalışması, karışık teknik, resim, fotoğraf, dans, müzik, sahne performansı vb. olabilir.
 5. Çalışmanın, sergileneceği mekân ve nasıl yerleştirileceği küratörler tarafından belirlenecektir.
 6. Bienal çocuk ve gençlerin (4-18 yaş) bireysel katılımına açıktır.

  D – Takvim

 26 Şubat 2018 tarihi saat 24:00’a kadar cocukgenclikbienal.org internet adresinde bulunan Başvuru Formu doldurularak başvuru yapılacaktır.

 1. 27 Şubat 2018 tarihine kadar, başvurusu yapılan projelerle ilgili küratörler tarafından kabul, ret ya da revize edilmesi ile ilgili geri bildirim verilecektir. Başvurusunu erken yapan katılımcıya daha önce yanıt verilecektir.
 2. 6-13 Nisan 2018 Proje, yapıt, performans vs. sergileneceği mekâna teslim edilecektir. (Teslim edilecek mekân küratörler tarafından bildirilecektir).
 3. 13-17 Nisan 2018 Proje Yerleştirme
 4. 19 Nisan 2018 Açılış
 5. 25 Mayıs 2018 Kapanış
 6. 26-30 Mayıs 2018 İşlerin geri alınması. Bu tarihten sonra alınmayan işlerden kurumumuz sorumlu değildir.

 E – Değerlendirme

 1. Başvurular küratörler tarafından değerlendirilerek geri bildirim verilecektir.
 2. Daha çok okula ve öğrenciye yer vermek için grup projelerini daha çok yer verilecektir.
 3. Kabul edilen iş, çalışma ve projelerin bitmiş hallerinin yüksek çözünürlüklü (300 DPI) fotoğrafları teslim tarihinden önce  bienal@cocukgenclikbienal.org mail adresine gönderilecektir. Bu  fotoğraflar katalogda ve web sitesinde kullanılacağı için uzman kişiler tarafından çekilmesi tek tek ya da sıkıştırılarak yukarıdaki e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. E-posta’nın konu kısmına projenin başvuru formundaki isim ve kurum yazılmalıdır.

F- Teslim

 Kabul edilen işler/çalışmalar/projeler 14-15 Nisan 2018 tarihlerinde, yetkili bir kişi tarafından imza karşılığı teslim edilmelidir. (Yetkisiz, temizlik personeli, şoför ve ilgisiz diğer kişilerin teslimleri kabul edilmeyecektir)

 1. 16-18 Nisan 2018 tarihlerinde çalışmalar yerleştirilecektir.
 2. Yerleştirme sürecinde özel çalışma gerektiren çok parçalı proje sahiplerinin kuruluma yardımcı olması gerekmektedir. Birlikte karar verilecek  gün ve saatte  yerleştirme işi için destek istenecektir.
 3. Proje teslim edilirken çalışma ile ilgili bilgiler (isim, iletişim, kaç parça olduğu vb.) sağlam ve görünebilecek şekilde paket üzerinde yer almalıdır. Ayrıca her işin arkasında aynı bilgiler bulunmalıdır.
 4. Her katılımcı web sitesinde ilan edilecek künye formatına uygun şekilde projenin 2 adet künyesini yaparak yapıtı ile birlikte teslim etmelidir.
 5. Künye iki dilli (Türkçe-İngilizce) olmalıdır.
 6. Sergi sonrasında işler/çalışmalar/projeler 26-30 Mayıs 2018 tarihlerinde proje sahibi tarafından teslim alınmalıdır. Üç gün içerisinde teslim alınmayan çalışmalardan Bienal Yönetimi sorumlu değildir.
 7. Başvuru yapılan proje ile teslim edilen proje arasında olumsuz anlamda bir farklılık bulunduğu taktirde, çalışmanın sergilenmeme hakkı saklı tutulmaktadır.

 G- Haklar

 Yapıt sahipleri ve başvuru yapan kişiler; gönderdikleri performans, konser ve diğer işlerin, fotoğraf ve görüntülerinin telif haklarından (katalogda, afişte, web sitesi, tanıtım filmi, broşür ve ilgili diğer alanlarda kullanılması) feragat ederek, Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’ne verdiklerini kabul ve taahhüt ederler.

Başvuruda Bulunanlar,

 1. ESER’in Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 22. maddede tanımlanan; “herhangi bir şekil veya yöntemle tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakları,”
 2. ESER’in Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 23. maddede tanımlanan; yayma hakları,
 3. ESER’in Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 24. maddede tanımlanan; “işaret, ses veya resim nakline yarıyan aletlerle umumi mahallerde oynama ve gösterme” gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı;
 4. ESER’in ve/veya dijital işlenmelerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 25. maddede tanımlanan; radyo televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz, şifreli, şifresiz, yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet, web, wap vb dijital iletim usulleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması, sunulması, dışarıdan erişilmesi gibi her türlü analog ile dijital iletim suretiyle  umuma iletilmesi hakları,

Yukarıda Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun özetlenen a,b,c,d maddelerinde kapsamı belirtilen alanlarla ilgili tüm hakları Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’ne verdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

*Bienal Yönetimi, web sitesinde veya e-posta ile duyurma kaydı ile tarih ve organizasyonla ilgili değişiklik yapabilir.

 

Başvuru Formu için Yazıya Tıklayınız!