Başvurmak İçin

İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ HATAY’da’’

KATILIM ŞARTNAMESİ

A- Amaç

 

İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin dördüncüsü 19 Nisan-23 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da, gerçekleşti. Bienal, Haziran ayında KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 24 Ekim- 20 Kasım tarihleri arasında Hatay’da gerçekleştirilecektir.

 

PALETDER, Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından her iki yılda bir düzenlenen Bienal, “yaratıcı yeni kuşakların yetişmesi için uygun iklim yaratma” amacı ile çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır.

Bienal etkinliklerinde; öğretmenlerin, anne babaların ve idarecilerin güncel sanatın içinde yer almaları; çocukların farklı malzeme, teknik ve disiplinleri kullanmaları ve özgün sanat çalışmalarını toplumla paylaşabilmeleri hedeflenir. 4-18 yaş aralığındaki her bireyin yaratıcı potansiyeli desteklenerek kültür-sanat yaşamına yön vermesi, yüksek katma değeri olan, ileri teknoloji ve yaratıcı endüstrileri üretecek, bilinçli kuşakların yetiştirilmesi amaçlanır.

Diğer yandan Bienal, programında yer alan söyleşi, panel ve atölye çalışmaları ile Türkiye ve yurtdışından; sanatçı, akademisyen, eğitim liderleri ile öğretmenleri buluşturarak mesleki donanımın arttırılmasına da katkı sağlamayı hedefler.

 

B- Yönetim

 

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’nin, Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü ve DASİFED, Doğu Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Federasyonu kurumsal ortaklığıyla gerçekleştirdiği İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Hatay’da Projesi, Kamu Yerel Yönetimler, Üniversite ve STK’ların işbirliği ve desteği ile gerçekleşecektir.

Katılımcıların seçimi ile projelerin onayı, takibi ve sergilenme yönteminden Küratörler sorumlu olacaktır. Bu küratörler İstanbul’dan iki, Hatay’dan iki sanatçı, eğitmenden oluşturulacaktır.

 

C – Katılım Koşulları 

 

Bienal küratörlerinin belirlediği kavramsal çerçeve ekte paylaşılmaktadır. Belirlenen bu kavramasal çerçeve çocuklara/gençlere öğretmenleri tarafından anlatılır ve Bienal hakkında bilgi verilir. Üretilecek eserler üzerine düşünceler üretilir. Projeye dönüştürülen düşünceler, öğretmenler tarafından www.cocukgenclikbienal.org adresinde bulunan Proje Başvuru Formu’na yazılarak Bienal küratörlerine iletilir. Proje, küratörler tarafından değerlendirilir, -gerekirse- proje sahipleriyle iş birliği yapılarak olgunlaştırılır. Devam etmesine karar verilen projeler için çalışmalar başlar. Bütün eserler için sergileme düzeni ve mekânı küratörler tarafından belirlenir;

 

 1. Konsept : “Uyandırma Servisi, Günaydın!”. Detaylı açıklama ve kavramsal çerçeve cocukgenclikbienal.org internet adresinde bulunmaktadır.
 2. Bienal, öğretmen, yetişkinler veya sanatçıların rehberliğinde, Anasınıfı, İlkokul, Orta Okul ve Lise öğrencilerinin her türlü sanatsal üretimine açıktır.
 3. Bienal çocuk ve gençlerin (4-18 yaş) bireysel katılımına da açıktır.
 4. Çalışmalar yenilikçi ve konsepte uygun olmalıdır.
 5. Çalışmalar özgün olmalıdır. Öğretmen müdahalesi ile yapılmamalıdır!
 6. Teknik serbesttir; video art, ses-görüntü enstalasyonları, heykel, seramik, atık çalışması, karışık teknik, resim, fotoğraf, dans, müzik, sahne performansı vb. olabilir!
 7. Çalışmanın, sergileneceği mekân ve nasıl yerleştirileceği küratörler tarafından belirlenecektir.
 8. Çalışmalar, ötekileştirici, ayrımcı, genel ahlaka aykırı, madde bağımlılığını özendirici, siyasi propaganda içerikli olmamalıdır.

 

D – Başvuru ve Tarihler

 

 1. 1 Haziran – 30 Temmuz 2016 tarihi saat 24:00’a kadar cocukgenclikbienal.org internet adresinde bulunan “Başvurmak için” butonu altında yer alan Formu doldurularak online başvuru yapılacaktır.
 2. 1 Eylül 2016 tarihine kadar başvurusu yapılan projelerle ilgili küratörler tarafından kabul, ret ya da revize edilmesi ile ilgili geri bildirim verilecektir.

 

E – Değerlendirme

 1. Başvurular küratörler tarafından değerlendirilerek geri bildirim verilecektir.
 2. Kabul edilen iş, çalışma ve projelerin bitmiş hallerinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları 1 Ekim 2016 tarihine kadar hatay@cocukgenclikbienal.org mail adresine gönderilecektir. E-posta’nın konu kısmına projenin başvuru formundaki isim ve kurum yazılmalıdır.

F- Teslim

 1. Kabul edilen işler/çalışmalar/projeler 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde, yetkili bir kişi tarafından imza karşılığı Hatay Bienal mekanına teslim edilmelidir. Teslim edilecek mekân küratörler tarafından bildirilecektir. (Yetkisiz, temizlik personeli, şoför ve ilgisiz diğer kişilerin teslimleri kabul edilmeyecektir)
 2. 20-21-22 Ekim Nisan 2016 Proje Yerleştirme yapılacaktır.
 3. 24 Ekim 2016 Açılış (planlanan)
 4. Yerleştirme sürecinde özel çalışma gerektiren çok parçalı proje sahiplerinin kuruluma yardımcı olması gerekmektedir. Birlikte karar verilecek gün ve saatte yerleştirme işi için destek istenecektir.
 5. Proje teslim edilirken çalışma ile ilgili bilgiler (isim, iletişim, kaç parça olduğu vb.) sağlam ve görünebilecek şekilde paket üzerinde yer almalıdır. Ayrıca her işin arkasında aynı bilgiler bulunmalıdır.
 6. Her katılımcı web sitesinde ilan edilecek künye formatına uygun şekilde projenin 2 adet künyesini yaparak yapıtı ile birlikte teslim etmelidir. Ayrıca aynı künye hatay@cocukgenclikbienal.org adresine mail ile gönderilmelidir.
 7. Künye iki dilli (Türkçe-İngilizce) olmalıdır.
 8. Sergi sonrasında işler/çalışmalar/projeler -yani 20 Kasım 2016 tarihinden sonra- en geç üç gün içinde proje sahibi tarafından teslim alınmalıdır. Üç gün içerisinde teslim alınmayan çalışmalardan Bienal Yönetimi sorumlu değildir.
 9. Başvuru yapılan proje ile teslim edilen proje arasında olumsuz anlamda bir farklılık bulunduğu taktirde, çalışmanın sergilenmeme hakkı saklı tutulmaktadır.

G- Haklar

 Yapıt sahipleri ve başvuru yapan kişiler; gönderdikleri, görsel sanatlar, performans, konser ve diğer işlerin, fotoğraf ve görüntülerin tüm telif haklarını (katalogda, afişte, web sitesi, tanıtım filmi, broşür ve ilgili diğer alanlarda kullanılması) feragat ederek Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’ne verdiklerini kabul ve taahhüt ederler.

Başvuruda Bulunanlar,

 1. ESER’in Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 22. maddede tanımlanan; “herhangi bir şekil veya yöntemle tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakları,”
 2. ESER’in Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 23. maddede tanımlanan; yayma hakları,
 3. ESER’in Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 24. maddede tanımlanan; “işaret, ses veya resim nakline yarıyan aletlerle umumi mahallerde oynama ve gösterme” gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı;
 4. ESER’in ve/veya dijital işlenmelerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 25. maddede tanımlanan; radyo televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz, şifreli, şifresiz, yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet, web, wap vb dijital iletim usulleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması, sunulması, dışarıdan erişilmesi gibi her türlü analog ile dijital iletim suretiyle umuma iletilmesi hakları,

Yukarıda Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun özetlenen a,b,c,d maddelerinde kapsamı belirtilen alanlarla ilgili tüm hakları Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’ne verdiğinin kabul ve taahhüt eder.

*Bienal Yönetimi, web sitesinde veya e-posta ile duyurma kaydı ile tarih ve organizasyonla ilgili değişiklik yapabilir.

*Bienal Yönetimi, web sitesinde veya e-posta ile duyurma kaydı ile tarih ve organizasyonla ilgili değişiklik yapabilir.

 

Başvuru Formu için Yazıya Tıklayınız!