The Biennial will take place between April 19 and May 23, 2024

A- AMAÇ

Tüm etkinliklerin ve katılımın ücretsiz olduğu İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin yedincisi 19 Nisan-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Her iki yılda bir düzenlenen Bienal, “yaratıcı yeni kuşakların yetişmesi için uygun iklim yaratma” genel amacıyla çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır.

Bienal’de; 4-18 aralığındaki çocuk ve gençlerin, ülkemizin kalkınması için gereken katma değeri yüksek endüstrilerin ihtiyacı olan nitelikli, donanımlı kuşakların oluşmasına katkı verirken diğer yandan;  öğrencilerin güncel sanatın içinde yer almaları; farklı malzeme, teknik ve disiplinleri kullanmaları ve özgün sanat çalışmalarını üretmelerini hedefler. Öğrenim gören her yaştan bireyin desteklenerek kültür-sanat yaşamına yön verecek üretici ve bilinçli sanatseverlerin yetiştirilmesine katkı sunmayı amaçlanır.

B- KATILIM KOŞULLARI 

Katılım ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu Bienal’e; 4-18 yaş arasındaki öğrencilere eğitim veren ve tüm okul türlerinde görev yapan öğretmenler gönüllülük esasına göre başvuru yapabilir. Bienal küratörlerinin belirlediği kavramsal çerçeve (Umut) çocuklara/gençlere öğretmenleri tarafından anlatılır ve Bienal hakkında bilgi verilir. Üretilecek eserler üzerine düşünceler paylaşılır. Projeye dönüştürülen düşünceler, öğretmenler tarafından web sitesinde ilan edilen Proje Başvuru Formu’na yazılarak Bienal Jürisi’ne iletilir. Başvurular alanında uzman sanatçı ve sanat eğitimcilerinden oluşan Bienal Jürisi ve Küratörler tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında jüri gerekli görürse, proje sahipleriyle mail veya telefonla iletişim kurarak projenin geliştirilmesi için geribildirimler verebilir.

Başvuru aşaması sonrasında ön değerlendirmeyi geçen projeler için proje sahipleri çalışmaya başlarlar.  Proje çalışma süresince jüri ile iletişim halinde olunur. Üretimi bitirilen projeler, teslim tarihinde mekanda olacak şekilde gönderilir.

 1. Konsept : “umut”. Detaylı açıklama ve kavramsal çerçeve www.cocukgenclikbienal.org/2024-konsept/ adresinde bulunmaktadır.
 2. Bienal, öğretmen, yetişkinler veya sanatçıların rehberliğinde, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin her türlü sanatsal üretimine açıktır.
 3. Çalışmanın, sergileneceği mekân ve nasıl yerleştirileceği küratörler tarafından belirlenecektir.
 4. Ön değerlendirme sonrasında Bienal’e katılım hakkı kazanan çalışmalarda, Bienal’e başvuru yapılan çalışmayla, teslim edilen çalışma arasında olumsuz anlamda bir farklılık/uyumsuzluk bulunduğu takdirde, çalışmanın sergilenmeme hakkı saklı tutulacaktır.
 5. Başvuru kriterlerinde belirtildiği gibi, çalışmalarda yetişkin müdahalesi olması, çalışmaların kopyalandığının tespit edilmesi durumlarında çalışmaların Bienal’de sergilenmeme hakkı saklı tutulacaktır.

C- TAKVİM

01 Ekim- 04 Aralık 2023GÖRSEL SANATLAR BAŞVURULARI
24 Mart 2024MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BAŞVURULARININ KAPANMASI
05 – 20 Aralık 2023DEĞERLENDİRME KURULU GÖRESEL SANATLAR PROJELERİNİ DEĞERLENDİRMESİ
02 0CAK 2024PROJE BAŞVURU SONUÇLARINI AÇIKLAMA
02 OCAK 2024 – 10 NİSAN 2024ONAYLANAN PROJELERİN ÜRETİLMESİ
3.4.5. NİSANŞEHİRDIŞINDAN KATILANLAR İÇİN TESLİM TARİHİ
15.16 NİSAN 2024PROJE TESLİMİ
17-18 NİSAN 2024BİENAL PROJE YERLEŞTİRME
19 NİSAN 2024BİENAL EKİBİ SON DÜZENLEME
22 NİSAN 2024AÇILIŞ
23 MAYIS 2024KAPANIŞ

D- DEĞERLENDİRME

 1. Başvurular alanında uzman sanatçı ve sanat eğitimcilerinden oluşan Bienal Jürisi ve Küratör tarafından aşamalı olarak değerlendirilecektir.
 2. Değerlendirme sürecinde katılım koşullarında belirtilen kriterler uygun olan projeler değerlendirilmeye alınacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 1. Çalışmalar, projeler özgün olmalıdır. Öğretmen müdahalesi ile yapılmamalıdır.
 2. Çalışmalar kargo ve sergileme sırasında deformasyona uğramayacak dayanaklı malzeme ile üretilmelidir.
 3. 4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin projeleri olmalıdır.
 4. Çalışmalar yenilikçi ve “Umut” konseptine uygun olmalıdır.
 5. Başvurular; video art, ses-görüntü enstalasyonları, yeni medya sanatı, heykel, seramik, atık çalışması, karışık teknik, resim, fotoğraf, dans, müzik, sahne performansı vb. displinde olmalıdır.
 6. Dezavantajlı, engelli ve kolektif üretim yapan projelere öncelik verilecektir.

E- TESLİM

 1. Kabul edilen işler/çalışmalar/projeler 15-16 Nisan 2024 tarihlerinde Bienal ekibine teslim edilmelidir. Onaylanan çalışmalar “Teslimat Dokümanları” ile Bienal ekibine teslim edilecektir. Teslimat dokümanlarının detayları, ön değerlendirmeyi geçen proje sahiplerine ayrıca iletilecektir. Eksik çalışmaların sergilenmeme hakkı saklı tutulacaktır. 
  Teslimat Dokümanları; çalışma künyesi, çalışma paketi etiket formu, teslim tutanağı formu, çok parçalı çalışmalar için kurulum şablonu, İstanbul dışı katılımcılar için kargo etiket formundan oluşmaktadır.
 2. Başvuru yapılan proje ile teslim edilen proje arasında olumsuz anlamda bir farklılık bulunduğu takdirde, çalışmanın sergilenmeme hakkı saklı tutulmaktadır.
 3. Çalışmalar paketlenirken çalışma ile ilgili bilgiler (isim, kurum, iletişim bilgileri, kaç parça olduğu vb.) sağlam ve görünebilecek şekilde paket üzerinde yer almalıdır. Ayrıca her çalışmanın arkasında da mutlaka aynı bilgiler bulunmalıdır. Eğer çalışmanız özel bir sergileme gerektiriyorsa çalışma paketinize bir kurulum ve sergileme şeması eklemelisiniz
 4. İstanbul içi katılımcılar çalışmalarını, yetkili bir kişi tarafından imza karşılığı elden teslim edeceklerdir (yetkisiz, temizlik personeli, şoför ve ilgisiz diğer kişilerin teslimleri kabul edilmeyecektir).
 5. İstanbul dışı katılımcılar ise çalışmalarını Bienal mekânına en geç 3-4-5 Nisan 2024 tarihinde teslim edilecek şekilde kargoya verilmelidir.  Projeler zarar görmeyecek şekilde paketlenerek kargoya teslim edilmelidir (Kargoda zarar görmüş projelerin sorumluluğu proje sahibine aittir.) Teslim tarihi geciken çalışmalara Bienal’de yer verilemeyecektir.
 6. 17–18 Nisan 2024 tarihleri arasında çalışmalar yerleştirilecektir. Yerleştirme sürecinde özel çalışma gerektiren çok parçalı proje sahiplerinin (İstanbul içi katılımcıları için) kuruluma yardımcı olması istenebilir. Bu durumda Bienal ekibi tarafından ilgili gün ve saat bilgisi iletilecektir.
 7. Çalışmalar 24 – 27 Mayıs 2024 tarihleri arasında geri alınacaktır.
 8. İstanbul içi katılımcılar, çalışmalarını Bienal kapandıktan sonra 3 gün içinde, iş sahipleri olarak ilgili mekândan geri alınmalı/aldırılmalıdır. İlgili tarihler sonrasında mekân farklı sergiler için kullanılacağından, teslim alınmayan işlerde sorumluluk proje sahibine aittir.
 9. İstanbul dışı katılımcılar, çalışmalarının alınması için kargo firmalarını 3 gün içinde mekâna yönlendirmelidirler. Kargoyla alınmayan çalışmaların sorumluluğu iş sahiplerine aittir.

DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU SAHİBİNİN DİKKATİNE;

 1. Kabul edilen video çalışmalar 06 Nisan 2024 tarihinde, mail ve/veya wetransfer aracılığı ile teslim edilmelidir.  Son teslim tarihine kadar ulaştırılmamış video projelerinin sorumluluğu iş sahibine aittir.
 2. Boyutu yüksek olan dosyalar, wetransfer aracılığı ile bienaldijital@gmail.com adresine iletilmelidir. Mail içerisine sığabilecek çalışmalarınızı, detaylı bilgilerin yer aldığı word belgesi ile birlikte göndermeye özen göstermenizi rica ederiz.
 3. Çalışmalara ait tüm bilgiler mail içerisinde yer alacak tek bir Word Belgesi dokümanında toplanarak sunulmalıdır. Bu bilgiler sırası ile video-film adı, eser metni, video-film süresi, çalışmada yer alan öğrencilerin isim-soy isim, sınıf ve iletişim bilgileri, başvuru sahibinin öğretmeni/ebeveyni şeklinde olmalıdır.
 4. Teslim edilecek video-film projeleri yalnızca Mp4 formatlı video çıktıları olmalıdır.
 5. Onaylanan çalışmalar Bienal’e en geç 06 Nisan 2024 tarihine kadar gönderilmiş olmalıdır. Onaylanan çalışmalar “Teslimat Dokümanları” ile Bienal ekibine teslim edilecektir. Teslimat dokümanlarının detayları, ön değerlendirmeyi geçen proje sahiplerine ayrıca iletilecektir.
 6. Video projelerinizin montaj aşamasında: Başlarken ve bittikten sonra bir siyah ekran boşluk bırakmanız gerekmektedir. Bu süre başlangıç ve bitişte 2 saniye olacak şekilde siyah ekran olarak ayarlanmalıdır.
 7. Video projelerinizin sonunda (jenerik) filmlerinize ait ekip isimleri ve video projenizin ismine yer verilmelidir. Video-film projesinin sonunda künye (jenerik) yazmak için:
 8. Künye (jenerik) formatı sizlere mail yolu ile ayrıca paylaşılacaktır. Sırasıyla; proje-video-film adı, çalışma yılı, proje sahibi okul adı, proje ekibinde yer alan kişi/lerin isim-soy isimleri şeklinde olmalı, yukarıda bahsedildiği gibi künye için jenerikten sonra 2 sn.’lik siyah boşluk sağlanmalıdır. Künye (jenerik) yalnızca proje sahiplerinin ve projeye katılan kişilerin isim-soy isimlerini içermelidir.
 9. Künye (jenerik) Times New Roman yazı fontu ile, 12-18 PUNTO aralığında eklenmelidir. Diğer yazı karakterleri ve yazı büyüklükleri kabul edilmeyecektir.

F- HAKLAR

Gönderilen proje, yapıt, performans, konser ve diğer işlerin tüm hakları üretici kiş ve guruplara aitti. İşlerin fotoğraf ve görüntüleri yapıt sahibinin izini ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ile katalogda, afişte, web sitesi, tanıtım filmi, broşür ve etkinlik materyallerinde kullanılabilir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında gönderilen sanat çalışmalarının telif hakları eser sahibine aittir. Eser sahibi izini olmadan kullanılmayacaktır.