Konsept – 2018

‘Mantık sizi A’dan B’ye götürür. Hayal ise her yere.” Albert Einstein

BİENAL HAKKINDA /ŞİMDİ VE BURADA

18 yaş altında olan, 3 milyon çocuk ve gencin yaşadığı İstanbul‘da, 2010 yılından bu yana İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali gerçekleştiriliyor. Bienal, hem Türkiye’de hem de yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlere yönelik, Türkiye’nin en büyük çaptaki sanat etkinliğidir.

Bienal, yaratıcılık üzerine derinlemesine bir incelemeyi ve yansıtmayı hedefler. Gelecek nesillerin gelişimi için çocukların yetişirken, görsel estetiğe değer vermeyi ve estetik yaratımını öğrenmesi, bugün her zaman olduğundan daha fazla önemlidir. Bienal, çocuklara ve gençlere farklı mecralarda sanat üretmeleri için fırsat yaratır. Bu sayede çocukların aynı zamanda deneyimlerini aktararak kendilerini görünür kılması hedeflenmektedir. Resim, çizim, baskı ve heykel gibi farklı disiplinler dahil edilebildiği gibi, zamana dayalı olarak üretilecek film, ses, performans, tiyatro ve müziği kullanma yaklaşımlarına da olanak sağlar.

2018 yılında gerçekleştirilecek 5. Bienalin teması, ŞİMDİ VE BURADA! Bu tema üzerine yaratılacak sanat çalışmaları, 19 Nisan-23 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da çeşitli mekanlara paylaştırılarak, sergilenecek ve/veya gösteriler gerçekleştirilecektir.

ŞİMDİ VE BURADA!Bu anda ve burada olmak ne anlama geliyor? Bazen, etrafımıza bakmak ve şimdi ve burada hayatımızın neye benzediğini fark etmek mümkün. Gördüğün günlük yaşantın, kendi kişisel dünyanı yansıtıyor mu? Zihninde ya da sanal dünyada, aynı anda başka bir yerde olabilir misin? İçimize ya da dışımıza bakabilir miyiz? Geçmiş ya da gelecek kişinin kendi deneyimleriyle mi ilişkilidir? Zamanı nasıl algılarız? Yoksa bu bir yanılsama mıdır? Yalnızca anını yaşamak sorumsuzluk ya da umursamazlık mıdır? Doğayaverdiğimiz değer ve güçlü bağımız yaşantımızdaki önemini akla getiriyor mu? Sence dünyanın her tarafındaki çocuklar ve gençler ŞİMDİ ve BURADA!olmayı nasıl deneyimliyorlar?

Her bienal sergisinde bir haftalık zaman dilimi, Çocuk Haklarına odaklanmaya ayrılmaktadır ve bienal ayı boyunca bir dizi uygulamalı atölyeler, canlı performanslar, toplantılar, tartışma ve seminer etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Yaratıcı akılla her tür aracı kullanan ve ŞİMDİ ve BURADA! yolculuğunu paylaşan tüm çocuk ve gençlere, hoş geldiniz diyoruz.