Kuratörler

Bu Bienalde, alanında uzman sanat eleştirmeni, akademisyen küratör, Sevgili Fırat Arapoğlu ile 12 yaşında hala öğrenci olan Sevgili Sinan Ersen Köratör olarak görev almakta.

1978

Fırat Arapoğlu, sanat tarihçisi, eleştirmen ve bağımsız küratör olarak İstanbul’da çalışmaktadır. Altınbaş Üniversitesi’nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Türkiye ve yurtdışında birçok serginin küratörlüğünü yapmıştır. 2019 projeleri arasında: “Future Unforgettable”, Krassimir Terziev solo sergi (2019, Versus Art Projects, İstanbul), “Beşinci Anlaşma”, Esra Satiroglu solo sergi (2019, Summart, İstanbul), curator of “Simbart One-Day” solo show Programmes ve Simbart’ın tek günlük solo sergi programları sayılabilir. 3. Çanakkale Bienali’nin ile 3. ve 4. Uluslararası Mardin Bienalleri’nin eş-küratörlüğünü yapmıştır. Türkiye’de ve yurtdışında katkıda bulunduğu sanat dergileri arasında Genç Sanat, Art-İst Modern & Actual, ICE, ARTAM, Art Unlimited, Critical Culture, RH+, İstanbul Art News ve Flash Art sayılabilir. Sanat ve sanat eğitimi üzerine yazdığı makaleleri uluslararası sempozyumlarda sunmuştur. Aynı zamanda İstanbul Modern Art Museum, Moda Sahnesi, Narmanli Sanat, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde konuşmalar yapmıştır. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği AICA-Türkiye’nin 2018-2020 başkanlığını yapmaktadır.

Çocuk Küratör, Sinan Ersen Sanat dostu bir ailenin çocuğu olarak 18 Ağustos 2011 İstanbul’da doğan Sinan Ersen, kalem tutmaya başladığı günden bu güne sanatın çeştili disiplinlerinde çalışmar üretti ve büyük bir heyecanla üretmeye devam etmektedir. Müzik dinlemeyi, sergilere gitmeyi  seven Sinan’ın en büyük özelliği; sosyal bir çocuk olması, arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, birlikte üretme ve farklı etkinlikler yapmasıdır. İlk eğitim yillarını  Milenyum yuvasında geçirdi. Kanada Okullari’nda iki sene okuduktan sonra halen beşinci sinifta ogrenim gördüğü İSTEK Okulları’na başladı. Sinan, 18 KYU Go oyuncusu, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü sutopu altyapısında lisanslı sporcudur. Akran ve daha küçük katılımcıların projelerini Bienal mekanlarında izleyicilerle en etkili biçimde buluşması için Bienal Küratörü olarak görev almaktadır. 2022 yılında yapılacak olan 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde ilk kez başlanan çocuk küratör uygulamasının ilk küratörü olarak Bianal Ekibi içinde yer almıştır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Firat_A_cocuk-2-794x1024.jpg

Fırat Arapoğlu, is an art historian (PhD)/art critic & independent curator. He lives and works in İstanbul. He has been working in Economic, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Social Sciences, Altinbas University as an Assistant Professor. He curated numerous exhibitions in Turkey and abroad, most recently including: “Future Unforgettable”, Krassimir Terziev solo show (2019, Versus Art Projects, İstanbul), The Fifth Agreement, Esra Satiroglu solo show (2019, Summart, İstanbul), and “Simbart One-Day” solo show programmes. He co-curated 3rd International Canakkale Biennale and 3rd and 4th International Mardin Biennales. He has written articles in national and international art magazines such as Genç Sanat, Art-İst Modern & Actual, ICE, ARTAM, Art Unlimited, Critical Culture, RH+, İstanbul Art News and Flash Art. He has also written national and international symposium proceedings about art and art education and has been giving lectures in İstanbul Modern Art Museum, Moda Sahnesi, Narmanli Sanat, İstanbul Bilgi University. He is the 2018-2020 President of AICA- Turkey (International Association of Art Critics-Turkey).

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.png

Sinan Ersen, who was born on 18 August 2011 in Istanbul as the child of an art-friendly family, has produced works in various disciplines of art since the day he started holding a pencil and continues to produce with great enthusiasm. The biggest feature of Sinan, who likes to listen to music and go to exhibitions; being a social child, spending time with friends, producing together and doing different activities. He spent his first years of education at the Millennium home. After studying at Canadian Schools for two years, he started at İSTEK Schools, where he is still in the fifth grade. Sinan, 18 KYU Go players, is also a licensed athlete in the Galatasaray Sports Club water polo infrastructure. He acts as the Biennial Curator in order to bring the projects of peers and younger participants together with the audience in the most effective way at the Biennial venues.

He took part in the Bianal Team as the first curator of the child curator practice, which was started for the first time in the 6th Istanbul Children and Youth Art Biennial, which will be held in 2022.