Nerelerde Gönüllü Olurum!

Gönüllü Aranan Destek alanları İçerik ve Zaman
1 Proje Koordinatörü Yardımcısı birden fazla oalbilir Ocakta     başlayacak bienal bitimine kadar
sürdürecek.Tüm operasyonu ve trafiği yönetecek, zaman planlaması yapacak.
2 Atölye Sorumlusu Ocak Şubat gibi   başlayacak bienal bitimine kadar sürdürecek. İlgili STK’lar, kurumlar ve kişilerle iletişeme geçecek, sanat,edebiyat, drama, çevre vs konularında atölye çalışası yapacak kurumları belirleyecek. Başvurularını alacak, içeriklerini toplayacak, Atölye programını yapacak. Atölyeler sırasında atölye mekanlarında olacak, ilgili kişi ve çocukları ayarlayacak.
3 Küratör Asistanı 6 Mayıs 20 mayıs arası, Küratörleri asiste edecek, çalışmalar asılırken ve açılışta görev alacak
4 Okul Koordinatörü Şubatta   başlayacak bienal bitimine kadar sürdürecek MEM ev İETT ile iletişim halinde olacak. Okulların yapacağı gezi ve diğer aktiviteleri organize ederek, özel okul ve devlet okullarını koordine edecek ve 20 bin öğrencinin geliş ve gidişlerini organize edecek.
5 Bienal Alan Sorumluları

 

 

 

1 Taksim Sahnesi Sorumlusu

 Ocakta başlayarak 15 Mayısa kadar evden çalışacak. Katılımcı okul ve gruplarla iletişime geçecek. Bienal sırasında ve bienal bitimine kadar Taksim meydanında çalışmalını sürdürecek. Taksimde kurulacak sahnenin kurulumundan, sahne alacak grupların ayarlanması, programın oluşturulması, gruplarla ilgili basın bültenlerinin hazırlanması, etkinlik sırasında fotoğrafların çekilmesi, web ve soysal medyada paylaşılması konularının yürütecek.
2 Rehberli Turlar Sorumlusu Ocakta başlayarak 15 Mayısa kadar evden çalışacak. Bienal sırasında ve bienal bitimine kadar mekanlarda çalışmalını sürdürecek.. Ana mekan olan Beşiktaş Çağdaş’ta bulunacak, Okul sorumlusu ile koordineli çalışarak gelen çocuk gruplarını, gönüllü rehberlerle buluşturacak, Gönüllü grupların bulacak, ilgili STK ve üniversitelerle iletişme geçecek, web sayfasından gelen gönüllü başvurularını organize edecek gönüllü bulma ve organizasyonunu üstlenecek.
 

3 Ana Mekan ve Kapalı Mekan Sorumlusu (3 kişi)

10 Mayısta başlayacak bienal bitimine kadar sürdürecek. Sergi mekanları olan Beşiktaş Çağdaş, Şirketi Hayriye Sanat Galerisi, Taksim Metro Galeri’de bienal süresince görev alacak gönüllüler, mekandan, sorumlu olacaklar. İşlerin teknik sorunları, grupların sorunları ve diğer tüm detayları çözüyor olacaklar.
 

 

 

 

 

 

 

4 Müzik ve Sahne Sanatları sorumlusu (Vapur)

.

Ocak 15 Mayıs arasında evden çalışacak. Bienal sırasında ve bienal bitimine kadar mekanlarda çalışmalını sürdürecek. Vapurlarda sahne alacak grupların bulunması, Vapura ücretsiz alınması, kaptana anons yaptırılması, programın oluşturulması,gruplarla önceden iletişim kurulması, gruplarla ilgili basın bültenlerinin hazırlanması, etkinlik sırasında fotoğrafların çekilmesi, web ve soysal medyada paylaşılması konularının yürütecek.

 

 

 

 

 

 

6 Sosyal Medya sorumlusu

Ocak Şubatta evde başlayacak bienal sırasında etkinlik mekanlarında olacak, çalışmalarını bienal bitimine kadar sürdürecek. Sosyal medya kampanyası planlayıp yürütecek. İletişim sorumlusu ile koordineli Basın bülteni hazırlayıp servis edecek, etkinliklerle ilgili fotoğraf, görüntü ve bilgileri toplayıp anında tüm sosyal medya mecralarına servis edecek, ilgili blok ve diğer mecralarla iletişime geçecek, özel haber ve sosyal medya ile ilgili tüm operasyonu yönetecek. Çıkan haberleri toplayıp WEB sayfasında yayınlanmasını sağlayacak, arşivleyecek
7 İletişim Sorumlusu Ocak Şubatta   başlayacak bienal bitimine kadar sürdürecek. Basın bülteni hazırlayıp servis edecek, Fotoğrafları toplayıp her gün tüm basın mecralarına servis edecek, ilgili özel yazarları ve program yapımcı ve sunucuları ile iletişime geçecek, özel haber ve basınla ilgili tüm operasyonu yönetecek. Çıkan haberleri toplayıp web sayfasında yayınlanmasını sağlayacak,
8 Atölye   sorumlusu, Ocaktan 15 Mayısa kadar evden çalışacak, toplantılar gidecek. Bienal sırasında mekanda bulunacak.   Ana mekan olan Beşiktaş Çağdaşta, belirlenen başlıklarda STK ve diğer ilgili kurum temsilcileri ile iletişime   geçecek. Atölye programını yapacak. Yazı ve görsellerini marta kadar bitirecek. Atölye mekanını organize ederek, atölye yapacak kişilerle katılacak grupları organize edecek, atölye sırasında fotoğraf ve görüntü kayıt edecek, ( iyi bir fotoğraf makinesi olan) etkinlik öncesinde basın sorumlusuna etkinlik bitiminde sosyal medya sorumlusuna   gereken bilgi ve görselleri gönderecek.
9 Kaynak Sorumlusu Ocak Mayıs aylarında evden aktif çalışacak İlgili olabilecek tüm firmalarla iletişim kuracak, ürün, yardımcı ve diğer tüm sponsorları bulacak ve iletişime geçerek kaynak bulacak.
10 VIP Konuk ağırlama 10 kişi 5 Mayıs 16 Mayıs arası çalışacak. Açılış sırasında gelecek devlet protokolü, konsolosluk temsilcileri, ortak ve iştirakçi temsilcilerini karşılayıp, ilgili mekanlara götürüp olması gereken yerde zamanda olmalarını sağlayan, bienalle ilgili bilgi veren kişiler
11 Sözlü etkinlikler, Söyleşi, Konferans, Yetişkin Eğitim Atölyeleri Ocak ayında eve çalışmaya başlayıp bienal sırasında Mekanda çalışacak. Ana mekan olan Beşiktaş Çağdaşta, belirlenen başlıklarda STK ve diğer ilgili kurum temsilcileri ile iletişime geçecek. Söyleşi programını yapacak. Yazı ve görsellerini marta kadar bitirecek. Söyleşi   mekanını organize ederek, söyleşi   yapacak kişilerle katılacak kişileri organize edecek.
12 Yurtdışı etkinlik Sorumlusu İngilizce konuşup yazabilen, Ocak ayında eve çalışmaya başlayıp bienal sırasında aktif   çalışacak kişiler. Yurtdışından gelecek konukların ilgili konsoloslukla koordineli çalışarak Türkiye’ye getirilmelerin organize edecek. Otel ulaşım ve olmaları gereken günde ve saatte mekanda olmalarını sağlayan, ihtiyaçları karşılayan, çevirmen ve izleyicileri ayarlayarak söyleşi, konferans, atölye ve müzik organizasyonlarını yapacak . Organizasyonda gerekiyorsa aynı nitelikte yardımcı kişiler bulabilecek.. Yurtdışı programını yapacak, etkinlik sırasında fotoğraf ve görüntü çekecek, Basın bülteni hazırlayacak niteliklere sahip kişi ve kişiler.
13 Yurt dışı konuk Asistanları birden fala olacak İngilizce konuşup yazabilen, bienal sırasında aktif çalışacak kişiler. Yurtdışından gelecek konuklarla ilgilenecek rehberlik yapacak kişiler.
14 Rehberler, birden fazla olcak 10 Mayıs 15 Haziran arasında uygun olduğu günlerde destek verecekler. Sanat bölümlerinde okuyan veya mezun, veya sanatla ilgili olan farklı bölüm öğrencileri ve mezunlar gönüllü olabilir. Önceden eğitim verilerek 15- 20 kişilik gruplara rehberlik yapabilecek kişiler.
15 Web Sorumlusu Her an başlayabilir. Bienalin weble ilgili tüm içeriği toplayıp sisteme girebilen, gerekiyorsa yeni site yapabilen, tasarım ve güncelleme konusunda destek olabilen kişiler, kurumlar.Bienal sonrasında da devam edebilir
16 Grafiker Her an başlayabilir. Bienalle ilgili afiş, davetiye, Rollup ,tasarım, uygulama, Örümcek,tasarım, uygulama, İç mekan branding, tasarım, uygulama , Dış mekan branding, tasarım, Fotoblok Etiket, tasarım uygulama, Broşür, Harita tasarım, uygulama Program kitapçığı tasarım, uygulama 40 sayfa Afiş tasarım uygulama, Katalog tasarım, uygulama TR İng. 400 sayfa, Amerikan cilt bilbooard, bayrak, rollup, katalog, etiket, Sergi kurumsalı vs. tüm iletişim materyallerini tasarlayacak kişi ve kurumlar.
17 Art Direktör Her an başlayabilir, iletişimle ilgili tüm İçerikleri toplayıp uygun tasarımların uygun standartlarda yapılmasını organize edecek, üretimi ve asılmasını takip edecek kişi ve kurumlar.
18 Yönetici Asistanı Her an başlayabilir. Randevu mail ve görüşme trafiğini evden yönetecek. Bienal sırasında Ana mekanda aynı işi yapacak bir kişi.
19 Fotoğrafçı 10- 15 Mayısı   açılış öncesi hazırlık aşamasında, açılışta ve bienal süresince ihtiyaç olunan günlerde ekipmanıyla çekim yapacak gönüllüler. Arşiv, web ve katalog için fotoğraf çekecek , görüntü alacak
20 Kameraman 10- 15 Mayıs açılış öncesi hazırlık aşamasında, açılışta ve bienal süresince ihtiyaç olunan günlerde ekipmanıyla çekim yapacak gönüllüler. Arşiv, web , görüntü alacak, montaj yapacak HD kayıt yapan ekipmana sahip gönüllüler
21 Yönetmen, Her an başlayabilir. Bienalle ilgili tanıtım filmi, web filmleri, reklam filmleri yapacak bir kişi veya kurum.
22 Ulaşım Bienal sırasında ihtiyaç olunduğu taktirde mekanlar ve okul arasında , kendi aracı ile   çalışma taşıyacak kişiler( her türlü araç sahibi olanlar uygun adaydır )
23 Kurye Rutin gönderiler için, Bir kurye firması ayarlayacak kişiler,
24 Çevirmen, Hemen başlayabilir.Anadili gibi İngilizce okuyup yazabilen, tercüme konusunda deneyimli. Katalog ve WEB sitesinde yer alacak tüm içeriği İngilizceye çevirecek kişiler
25 İngilizce Editör Her an başlayabilir evden çalışacak. Katalog ve web sitesindeki tüm İngilizce dokümanı okuyup düzeltecek donanımda ve deneyimde olan kişiler
26 Türkçe Editör, Merin yazarı Her an başlayabilir evden çalışacak. Katalog ve web sitesindeki tüm Türkçe dokümanı okuyup düzeltecek donanımda ve deneyimde olan kişiler
27 Sunucu Açılış, kapanış ve diğer iventlerde sahnede kalabalık gruplara ilgili konuşmacıları anons edecek tercihen bayan sunucu 🙂
28 Bienal asistanları birden fala olacak Beşiktaş ve Kadıköy’deki sergi mekanlarında 10 mayısta çalışmaları teslim alacak 15 mayısa kadar asma konusunda küratör ve öğretmenlere destek olacak kişiler..Kapanış sırasında 15 haziran 18 Haziran arasında işleri teslim edecekler.
29 Radyo spotu   hazırlayacak kişi Her an başlayabilir. Evden çalışabilir. Birden fazla radyo spotu hazırlayarak Kamu spotu işleri için Ankara RÜTÜK ile görüşüp prosedürü takip edecek, ilgili radyolarda yayınlanması konusunda yardımcı olacak kişi.
30 Reklamcı, PR Her an başlayabilir, evden çalışabilir. Bienalin iletişim ve PR kampanyasını hazırlaması, ilgili birim ve kişilerle iletişime geçmesi. Kampanyanın prodüksiyonunu yapması. TV ve radyo spotu hazırlayan yönetmeni RÜTÜK çerçevesinde yönlendiren, RÜTÜK gereken yazışmaları yapan TV ve Radyo kanallarında yayınlanmasın sağlayan kişi. Belediyelerle görüşüp verilen reklam alanları ile ilgili gereken üretimlerin yapılarak asılmasını sağlaması, Ve diğer PR faaliyetlerini organize etmesi, yönetmesi.
31 Kaynak Sorumlusu Medya, Teknoloji, banka ve diğer ilgili mecralarla görüşüp kaynak yaratması, ihtiyaç olunan t_shirt, DVD, TV projeksiyon, ve baskı işleri gibi ihtiyaç alanları ile ilgili barter anlaşması yapması
32 Basın Tanırım Sponsorluğu sorumlusu Her an başlayabilir. Uzaktan çalışacak.Yazılı, görsel, ve web mecraları ile görüşüp ilgili sponsorluk ve barter anlaşmalarını yapması
Üçüncü taraflarla görüşme yapacak olan birimlerde gönüllü olan Arkadaşları zor durumda bırakmamak için, Bienal öncesi yapılacak toplantı ve görüşmelerde sizleri yalnız bırakmamak için bienal ekibinden biri her zaman projeyi anlatmak, gelebilecek sorulara yerinde ve doğru yanıt vermek için yanınızda olacaktır.