Diğer

KONFERANS, PANEL VE SÖYLEŞİLER

Bu bölüm Bienalin yetişkinler için olan bölümüdür. Sanat ve eğitim alanında uzman onlarca yerli yabancı önemli isim eş zamanlı olarak Bienal mekanlarında izleyici, öğretmen, veli ve öğrencilerle buluşmaktadır.

105 bin öğretmenin bulunduğu İstanbul’da, Planlanan onlarca Panel söyleşi ve konferansla binlerce eğitimci ve ilgiliye mesleki donanımlarını arttıracak önemli fırsatlar sunmaktadır.

 

EDEBİYAT BULUŞMALARI

Okuma kültürü ve alışkanlığının yaygınlaştırılması için İstanbul’da bulunan yayın evleri ve yazarlarla çocuk ve gençlerin buluşturulduğu, yazar okur buluşması, imza günü, yazarlarla söyleşi, atölye çalışması gibi başlıklar altında bir bir dizi etkinliği kapsamaktadır .

26 19

SANATÇI KARŞILAŞMALARI

Disiplinlerarası sanatçıların çocuklarla kendi gelişim süreçlerini paylaşarak; Sanatçı kimdir? Neden Üretir? Nasıl Üretir? Kimlere Üretir? Neyle Üretir? Sanatçının toplumsal sorumlulukları var mıdır? Üretim alanı neresidir? Üretimleri izleyici ile nasıl buluşturur? Gibi sorularla cevaplar aranmaktadır.

REHBERLİ TURLAR

Bienali görmeye gelen izleyicilerin; çağdaş sanat, yeni medya sanatı, güncel sanat, enstalasyon, video ve oluşturulan diğer sanatsal ifade biçimleri ile daha doğru bir ilişki kurmaları için hazırlanmış bir programdır.

Rehberli turlar önceden programlı turlar ve rezervasyonlu turlar olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Turlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinde bulunan okul ve öğrencilerin dışında rezervasyon yapan diğer okul ve gruplar içinde tur programı hazırlanmaktadır.

20 kişilik gruplara ayrılan izleyiciler gönüllü rehberler eşliğinde, sorgulamaya dayalı bir mantık çerçevesinde bol bol soru cevapla Bienali izlemesi sağlanmaktadır.

5  13